Bài hát tiếng Anh : Say I’m Sorry

Không ai có thể phủ nhận hiệu quả của việc học tiếng Anh qua bài hát. Vì vậy, trong bài học ngày hôm nay hãy cùng Anh ngữ Benative học tiếng Anh qua bài hát “Say I’m Sorry” nhé.

bài hát tiếng anh

>>> Xem thêm : Những bài hát tiếng Anh cho trẻ em vui nhộn

Lời bài hát tiếng Anh:

“At the playground,
When you’re playing ball
If you bump into someone,
Even if they don’t fall,
It’s important to say, “I’m sorry,”
To apologize right away.
Then try hard to be more careful
In the things that you do and you say.

If you’re talking
with some friends on your team
And then you say a few things
That may seem kind of mean.
It’s important to say, “I’m sorry”
To apologize right away.
Then try hard to be more careful
In the things that you do and you say.

If a window
Is broken by your had throw.
You need to fix it for them.
And there’s one thing you know…
It’s important to say, “I’m sorry,”
To apologize right away.
Then try hard to be more careful
In the things that you do and you say.

And if someone
Should say, “Sorry” to you.
You can say, “That’s okay. “
“I Often make mistakes too.”
It’s important to say, “I’m sorry,”
To apologize right away.
Then try hard to be more careful
In the things that you do and you say.

Oh, “I’m sorry.”
When it comes from your heart.
Though it can’t fix what is broken,
It’s a really good start.
It’s important to say, “I’m sorry,”
To apologize right away.
Then try hard to be more careful
In the things that you do and you say.”

Lời dịch:

Ở sân chơi
Khi bạn đang chơi bóng
Nếu nó lỡ bay vào người ai đó
Kể cả khi họ không ngã
Bạn vẫn cần nói “Tôi xin lỗi”
Để xin lỗi ngay lập tức
Và hãy cố gắng cẩn thận hơn nữa
Trong những hành động và lời nói của bạn.

Khi bạn đang trò chuyện
Với nhóm bạn của mình
Và lỡ nói những điều
Làm họ không vui
Hãy nói “Tôi xin lỗi”
Để xin lỗi ngay lập tức
Và cố gắng cẩn thận hơn nữa
Trong lời nói và hành động của bạn.

Nếu cánh cửa sổ
Bị vỡ bởi bạn lỡ ném thứ gì đó
Bạn cần phải sửa nó cho họ
Và có một điều bạn cần biết
“Tôi xin lỗi” là một lời nói cần thiết
Để xin lỗi ngay lập tức
Và cố gắng cẩn thận hơn nữa
Trong lời nói và hành động của bạn.

Và khi ai đó
Họ nói “Xin lỗi” với bạn
Bạn nên nói “Không sao đâu”
“Tớ cũng thường mắc lỗi”
“Tôi xin lỗi” là một lời nói cần thiết
Để xin lỗi ngay lập tức
Và cố gắng cẩn thận hơn nữa
Trong lời nói và hành động của bạn.

Ôi, “tôi xin lỗi”
Khi lời nói xuất phát từ trái tim
Có thể vẫn không gắn liền những thứ đã vỡ
Nhưng là một khởi đầu thực sự tốt
“Tôi xin lỗi” là một lời nói cần thiết
Để xin lỗi ngay lập tức
Và cố gắng cẩn thận hơn nữa
Trong lời nói và hành động của bạn.

Chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt