Để thuận tiện cho các bạn ôn thi tiếng Anh cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, Benative đã tổng hợp đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2019 cùng đáp án cho bạn tham khảo – Mã đề 401

>>> Luyện thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

Đáp án: Mã đề 401

1.B 2.A 3.A 4.D 5.B 6.D 7.A

8.D

9.D 10.D
11.A 12.D 13.B 14.D 15.B 16.B 17.C 18.C 19.D 20.A
21.A 22.B 23.D 24.C 25.B 26.D 27.D 28.A 29.A 30.B
31.A 32.C 33.C 34.B 35.D 36.A 37.D 38.D 39.A 40.D
41.D 42.B 43.B 44.D 45.D 46.A 47.B 48.B 49.A 50.B