Hà Nội tuyển sinh đầu cấp từ tháng 7

Việc tuyển sinh vào lớp 1 và 6 công lập vẫn được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trong tháng 7.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp vào các lớp mầm non, lớp 1 và 6 năm học 2019-2020, trong đó nêu rõ phương thức tuyển sinh vào các trường công lập.

Với mầm non, mẫu giáo, các trường phải thông báo công khai chỉ tiêu, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ theo quy định. Trường hợp trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

Với lớp 1 và lớp 6 các trường công lập, phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định và tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

Các trường THCS chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, có thể thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Điểm tuyển sinh bằng điểm kiểm tra nhân hệ số hai cộng điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển các trường căn cứ theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ở tiểu học và diện ưu tiên, tính trên thang điểm 10.

Về hình thức kiểm tra, Sở quy định nội dung thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu là lớp 5 dưới hình thức thi trắc nghiệm hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận.

Học sinh trường THCS Trưng Vương trong lễ khai giảng

Học sinh trường THCS Trưng Vương trong lễ khai giảng

Bảy trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo đề án thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge thực hiện phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực với hai bài ở môn tiếng Anh (nghe và viết) và môn Toán bằng tiếng Anh theo chuẩn CAIE. Điểm tuyển sinh bằng tổng điểm các bài kiểm tra. Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng vào hai trường, nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên.

THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tuyển sinh lớp 6 bằng xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực. Trong đó, vòng 1 là tổ chức xét tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ. Vòng 2 là tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực với những học sinh đã qua xét tuyển vòng 1.

Ở vòng 2 này, học sinh sẽ phải làm bài Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Thời gian làm bài mỗi môn 45 phút, hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Điểm tuyển sinh bằng tổng điểm ba bài.

Về thời gian, các trường mầm non, tiểu học, THCS tuyển sinh theo tuyến dưới hình thức trực tiếp từ ngày 13/7 đến 18/7. Với trực tuyến, các trường tiểu học tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1/7 đến 3/7, các trường mầm non là từ 4/7 đến 6/7 và THCS là từ 7/7 đến 9/7. Việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho phụ huynh phải được thực hiện trước ngày 25/5.

Sở Giáo dục lưu ý với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến, phụ huynh có thể đối chiếu hồ sơ tại trường đăng ký từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh thành công đến hết ngày 18/7.

Các trường có chương trình song bằng và trường THCS được công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu có lịch kiểm tra, đánh giá riêng diễn ra vào tháng 6.

Với các trường ngoài công lập, việc tuyển sinh được tiến hành ngay sau khi kết thúc năm học 2018-2019, từ ngày 26/5 đến 12/7

Nguồn: vnexpress