Học tiếng Anh: Những cách nói thay thế “Yes” và “No” có thể bạn chưa biết

Nếu bạn chỉ biết trả lời là Yes cho tất cả mọi tình huống, thì bài học này chính là dành cho các bạn đấy. Chúng ta sẽ tìm hiểu những cách khác nhau để nói thay từ Yes và No trong Tiếng Anh nhé.

Cách nói thay thế Yes, No trong tiếng Anh

Cách nói thay thế Yes, No trong tiếng Anh

Các cách trả lời thay cho YES

Sure. Chắc chắn rồi.
Hell, yes! Chắc chắn có!
Totally! Chắc chắn rồi!
Absolutely! Chắc chắn rồi!
Definitely! Chắc chắn rồi!
Exactly! Chính xác!
Of course! Tất nhiên rồi!
All right! Được thôi!
Cool! Hay đấy!
Great! Tuyệt vời!
Brilliant! Tuyệt!
Fair enough. Có thể chấp nhận được./ Tạm được.
Good enough. Có thể chấp nhận được.
I got it. Tôi hiểu rồi.
Why not? Tại sao không?
I guess so. Tôi đoán vậy.
Go for it! Cứ thử đi!
Awesome! Tuyệt vời!
I think so. Tôi nghĩ vậy.
I’d love to. Tôi rất hân hạnh.
A thousand times, yes. Một nghìn lần, có.
I couldn’t agree more. Không để đồng ý hơn được nữa.

Các cách trả lời thay cho NO

I don’t think you are right. Tôi không nghĩ là bạn đúng đâu.
I appreciate your time, but no. Thank you. Tôi rất cảm kích thời gian bạn dành cho tôi, nhưng không. Cảm ơn bạn.
Thanks for thinking of me, but I’ve got a lot on my plate right now. Cảm ơn bạn đã nghĩ đến tôi. Nhưng bây giờ tôi đang rất bận.
No. Thanks. Không. Cảm ơn.
Not today, thanks. Không phải hôm nay, cảm ơn.
Not for me, thanks. Tôi không, cảm ơn!
I’m afraid I can’t. Tôi e rằng tôi không thể.
I’m not really into it, but thanks for asking. Tôi không thực sự hứng thú với điều đó, nhưng cảm ơn bạn đã hỏi.
I’d rather not, thanks. Tôi không muốn, cảm ơn.
I don’t think so. Tôi không nghĩ vậy.
I’m afraid not. Tôi e là không.
No, not a bit. Không hề.
Me? Not likely! Tôi hả? Không đời nào!
I can’t say for sure. Tôi không thể nói chắc được.
No way! Không đời nào!
I dunno. Tôi không biết.
I can’t wrap my head around it. Vấn đề này thật tôi không thể hiểu nổi.
Nothing in particular. Không có gì đặc biệt cả.

Sau bài học này, chỉ cần bạn “gói ghém” đầy đủ các mẫu câu, cấu trúc trên thì chẳng còn lo giao tiếp sẽ không tự nhiên nữa. Nhớ theo dõi video thật kỹ và luyện theo phát âm của giảng viên để càng ngày càng nói tiếng Anh càng tự nhiên hơn nhé.