Những câu nói thay thế ‘Thank you’

“Thank you” là một trong những câu đầu tiên bạn biết đến khi học tiếng Anh. Đôi khi, câu nói này chưa thể hiện đầy đủ sự biết ơn của bạn đối với người nào đó.

EF English Live cung cấp năm cách nói giúp bạn diễn đạt trọn vẹn hơn, đặc biệt là vào dịp cuối năm nhiều cảm xúc.

I couldn’t have done it without you

Nếu thành tích của bạn có sự hỗ trợ rất lớn của ai đó, hãy cho họ biết điều đó. Câu này có nghĩa “Tôi không thể hoàn thành được việc này mà không có anh”. Đối phương sẽ cảm thấy vui vẻ và biết rằng bạn không cố tỏ ra tự mình đạt được thành công.

Những cách nói thay thế từ thank you

Những cách nói thay thế từ thank you


Thanks for having my back

“Have someone’s back” có nghĩa luôn ở phía sau, sẵn sàng bảo vệ và hỗ trợ, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn. Do đó, bạn có thể dùng câu này để cảm ơn những người đã ở bên bạn suốt một thời gian dài của cuộc đời. Cách nói tương tự là “Thanks for looking out for me”.

I owe you!

Khi nói “I owe you” hoặc “I owe you one” (Tôi chịu ơn anh), bạn ngầm nhắn nhủ rằng nếu lần khác đối phương gặp rắc rối, bạn chắc chắn sẽ giúp đỡ để trả ơn.

Thanks for being such a star

Nếu bạn gặp tình huống rất khó khăn và được một người giải nguy bằng sự khôn khéo hay kỹ năng đặc biệt, bạn hãy sử dụng câu “Thank for being such a star” để cảm ơn. “A star” có nghĩa là một người rất cừ, rất tuyệt vời. Do đó, bạn nên cân nhắc để dùng câu này trong trường hợp thật sự cần thiết, tránh sự sáo rỗng.

This means a lot to me

Khi mọi người chìa tay giúp đỡ, đó là thể là nhiệm vụ đơn giản đối với họ, nhưng lại tạo ra khác biệt lớn đối với bạn. Do đó, bạn hãy nhắn nhủ với người kia rằng sự giúp đỡ của họ có ý nghĩa rất nhiều bằng cách nói “This means a lot to me”.

Theo vnexpress