Bạn đã biết 99 từ vựng tiếng Anh ngân hàng thông dụng nhất này?

Thương mại quốc tế ngày càng phát triển, các công ty nước ngoài ra nhập thị trường Việt Nam ngày càng tăng, vì thế yêu cầu tiếng Anh trong mọi lĩnh vực ngày càng cao, nhất là lĩnh vực ngân hàng. Dù bạn là người kinh doanh hay đang hoạt động trong lĩnh vực này thì vốn từ vựng tiếng Anh ngân hàng chắc chắn vẫn có ích cho bạn. Sau đây là 99 từ vựng tiếng Anh lĩnh vực này, hy vọng mang lại những thông tin bổ ích cho bạn.

99 từ vựng tiếng Anh ngân hàng

Từ vựng tiếng Anh ngân hàng

 1. Account holder (n): Chủ tài khoản
 2. Administrative cost: Chi phí quản lý
 3. Authorisation (n): Sự cấp phép
 4. Authorise (v): Cấp phép
 5. BACS: Dịch vụ thanh toán tự động liên ngân hàng
 6. Bank card (n): Thẻ ngân hàng
 7. Banker (n): Người của ngân hàng
 8. Bankrupt: Vỡ nợ, phá sản
 9. Bearer (n): Người cầm (Séc)
 10. Bearer cheque (n): Séc vô danh
 11. BGC: Ghi có qua hệ thống GIRO
 12. Cardholder (n): Chủ thẻ
 13. Cash card (n): Thẻ rút tiền mặt (card use to obtain money from cash dispensers)
 14. Cashier (n): Nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)
 15. Cashpoint: Điểm rút tiền mặt
 16. Central switch (n): Máy tính trung tâm
 17. CHAPS: Hệ thống tự động thanh toán bù trừ
 18. Charge card: Thẻ thanh toán
 19. Cheque card (n): Thẻ Séc
 20. Cheque clearing: Sự thanh toán Séc
 21. Circulation (n): Sự lưu thông
 22. Clear (v): Thanh toán bù trừ
 23. Clearing bank (n): Ngân hàng tham gia thanh toán bù trừ
 24. Clearing house (n): Trung tâm thanh toán bù trừ
 25. Code-word (n): Ký hiệu (mật)
 26. Commission (n): Tiền hoa hồng
 27. Constantly (adv): Không dứt, liên tục
 28. Counterfoil (n): Cuống (Séc)
 29. Crossed cheque (n): Séc thanh toán bằng chuyển khoản
 30. Debit (v): Ghi nợ (money which a company owes)
 31. Debit balance: Số dư nợ
 32. Debt (n.): Khoản nợ
 33. Decode (v): Giải mã
 34. Deduct (v): Trừ đi, khấu đi
 35. Deposit money: Tiền gửi
 36. Direct debit: Ghi nợ trực tiếp
 37. Dispense (v): Phân phát, ban
 38. Dispenser (n): Máy rút tiền tự động
 39. Draw (v): Rút
 40. Drawee (n): Ngân hàng của người ký phát
 41. Drawer (n): Người ký phát (Séc)
 42. Due (adj): Đến kỳ hạn
 43. EFTPOS: Máy chuyển tiền điện tử lại các điểm bán hàng
 44. Encode (v): Mã hoá
 45. Expiry date: Ngày hết hạn
 46. Get into (v): Mắc vào, lâm vào
 47. GIRO: Hệ thống thanh toán nợ liên ngân hàng
 48. Give credit: Cấp tín dụng
 49. Honour (v): Chấp nhận thanh toán
 50. IBOS: Hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng
 51. Illegible (adj): Không đọc được
 52. In effect: Thực tế
 53. In figures: (tiền) Bằng số
 54. In order: Đúng quy định
 55. In word: (tiền) Bằng chữ
 56. Letter of authority: Thư uỷ nhiệm
 57. Magnetic (adj): Từ tính
 58. Maintain (v): Duy trì, bảo quản
 59. Make available: Chuẩn bị sẵn
 60. Make out (v): Ký phát, viết (Séc)
 61. Make payment: Ra lệnh chi trả
 62. Mini-statement (n): Tờ sao kê rút gọn
 63. Non-card instrument: Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
 64. Obtain cash: Rút tiền mặt
 65. Open cheque (n): Séc mở
 66. Outcome (n): Kết quả
 67. Overspend (v): Xài quá khả năng
 68. Pass (v): Chấp nhận , chuyển qua
 69. Pay into: Nộp vào
 70. Payee (n): Người được thanh toán
 71. Place of cash: Nơi dùng tiền mặt
 72. Plastic card (n): Thẻ nhựa
 73. Plastic money (n): Tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)
 74. Premise (n): Cửa hàng
 75. Present (v): Xuất trình, nộp
 76. Processor (n): Bộ xử lý máy tính
 77. Proof of identify: Bằng chứng nhận diện
 78. Reader (n): Máy đọc
 79. Reconcile (v): Bù trừ, điều hoà
 80. Records: Sổ sách
 81. Refer to drawer (n): Viết tắt là R.D: “Tra soát người ký phát”
 82. Refund (v): Trả lại (tiền vay)
 83. Retailer (n): Người bán lẻ
 84. Reveal (v): Tiết lộ
 85. Shareholder (n): Cổ đông
 86. Smart card (n): Thẻ thông minh
 87. Sort code (n): Mã chi nhánh Ngân hàng
 88. Sort of card: Loại thẻ
 89. Statement (n): Sao kê (tài khoản)
 90. Subtract (n): Trừ
 91. SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications): Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu
 92. Swipe (v): Chấp nhận
 93. Teller (n): Người máy chi trả tiền mặt
 94. Terminal (n): Máy tính trạm
 95. Transaction (n): Giao dịch
 96. Transfer (v): Chuyển
 97. Transmit (v): Chuyển, truyền
 98. Voucher (n): Biên lai, chứng từ
 99. Withdraw (v): Rút tiền mặt

Trên đây là 99 từ vựng tiếng Anh ngân hàng cho bạn tham khảo. Đừng quên ôn luyện từ vựng mỗi ngày nhé. Chúc các bạn sớm chinh phục được ngôn ngữ này.