Ngữ pháp tiếng Anh: 15 nguyên tắc hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Trong tiếng Anh, bên cạnh khả năng giao tiếp tốt và vốn từ vựng phong phú thì việc nắm chắc ngữ pháp cũng rất quan trọng. Một vấn đề thường gặp khó khăn là việc chia động từ. Nguyên tắc cơ bản trong chia động từ là động từ sẽ thay đổi theo chủ ngữ và thì được sử dụng. Bài viết này sẽ chỉ ra 15 nguyên tắc cơ bản về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong ngữ pháp tiếng Anh, hãy cùng tham khảo nhé.

nguyên tắc hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh

Nếu các chủ ngữ nối nhau bằng “and” và diễn tả cùng một ý chung thì động từ được chia ở số ít.

Example: Bread and butter is my favorite food.

Nếu các chủ ngữ nối với nhau bằng “or”, “nor”, “not only …but also”, “either … or”, “neither … nor”, chủ ngữ đứng gần nhất sẽ quyết định động từ được chia như thế nào.

Example:

It is you or I who am to go.

Neither Sam nor his friends have seen this movie before.

Các chủ ngữ nối với nhau bằng “and” nhưng có “every, each, many” thì động từ chia ở số ít.

Example: Each boy and each girl has their own clothes.

Trường hợp đồng chủ ngữ, các danh từ được nối với nhau bởi “as well as”, “no less than”, “together with”, “along with” , “accompanied by” thì động từ chia theo chủ ngữ chính.

Example: Mr Jackson, accompanied by his wife and children, is leaving tonight.

None of , Any of có thể dùng cả ở động từ số ít và số nhiều, tùy thuộc vào danh từ sau nó là danh từ đếm được hay không đếm được.

Example: None of my friends lives near my city.

One of, Each of, Every of, Either of thì động từ chia ở số ít.

Example: One of my family’s members is going to Singapore nest month.

The number + N: Động từ chia số ít (với ý nghĩa là Số lượng những…….)

A number + N: Động từ chia số nhiều (với ý nghĩa Một số những…….)

Example:

The number of bears decreases day by day.

A number of books in this library are quite big.

Những chủ ngữ là những danh từ bộ phận (glasses, pants, trousers, scissors,…) thì động từ luôn chia số nhiều.

Example: Her glasses are really nice.

Những danh từ chỉ quốc tịch thì động từ luôn chia số nhiều.

Example: Vietnamese are really friendly.

Những chủ ngữ có “s” nhưng ý nghĩa là số ít thì động từ cũng chia số ít.

Example:

– News, Mathematics, Physics, Economics, Politics, Statistics, Electronics,  Linguistics, Electronics, …

– Measles, Mumps, Rabises, Diabetes, Rickets, …

– Athletics, Aerobics, …

Chủ ngữ là những danh từ tập hợp (family, class, school, group, team, government, …) thì động từ chia số ít nếu chỉ tổng thể, động từ chia số nhiều nếu nhấn vào từng cá nhân trong tổng thể đó.

Example:

My family opens a coffee shop. (Cả nhà tôi cùng mở một tiệm coffee.)

My family open a coffee shop. (Mỗi người trong gia đình đều mở một tiệm coffee.)

Khi tính từ được dùng như một danh từ (để chỉ một tập hợp) thì động từ luôn chia số nhiều.

Example: The vulnerable are really poor. (Những người khốn khổ thực sự rất nghèo.)

People, the police, the human race, man (loài người) thì động từ luôn chia số nhiều.

Các từ chỉ lượng, tiền bạc, thời gian nhưng là số đơn thì động từ luôn chia số ít.

Example: 8 hours of sleeping is enough.

Nếu sử dụng chủ ngữ giả “It” động từ sẽ chia theo chủ ngữ chính.

Example: It is her dogs that often bite people.

(Her dogs là chủ ngữ chính)

Với 15 nguyên tắc cơ bản về sự hòa hợp chủ ngữ và động từ trong ngữ pháp tiếng Anh ở trên đây, hy vọng con đường chinh phục tiếng Anh của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đừng quên ôn luyện thường xuyên nhé.