Từ vựng tiếng anh về giáng sinh

Từ vựng tiếng Anh về Giáng sinh

Cây kẹo hình gậy được gọi là “candy cane”, chiếc tất dùng để đựng quà của ông già Noel là “Christmas stocking”.

Theo BestKidsToys