• Home »
  • Blog »
  • Cho bé học tiếng Anh qua bài hát “1,2,3,4,5 Once I Caught A Fish Alive”

Cho bé học tiếng Anh qua bài hát “1,2,3,4,5 Once I Caught A Fish Alive”

Học tiếng Anh qua bài hát trẻ em sẽ rất hiệu quả nếu cha mẹ chọn những bài phù hợp với độ tuổi của trẻ. Benative chia sẻ bài hát tiếng Anh “1,2,3,4,5 Once I Caught A Fish Alive” phù hợp với trẻ em mới bắt đầu học tiếng Anh.

học tiếng anh qua bài hát

Lời bài hát:

One, two, three, four, five,
Once I caught a fish alive,
Six, seven, eight, nine, ten,
Then I let it go again.
Why did you let it go?
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on the right.
One, two, three, four, five,
Once I caught a crab alive,
Six, seven, eight, nine, ten,
Then I let it go again.
Why did you let it go?
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on the right.
One, two, three, four, five,
Once I caught an eel alive,
Six, seven, eight, nine, ten,
Then I let it go again.
Why did you let it go?
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on the right.

Lời dịch:

Một, hai, ba, bốn, năm
Có một lần tôi bắt được một chú cá sống
Sáu, bảy, tám, chín, mười
Rồi tôi thả cho nó bơi đi lần nữa
Tại sao tôi lại thả nó đi ư?
Bời vì nó cắn vào ngón tay tôi một cái
Ngón tay nào nó đã cắn vào?
Ngón tay út bên phải này đây.
Một, hai, ba, bốn, năm
Có một lần tôi bắt được một chú cá sống
Sáu, bảy, tám, chín, mười
Rồi tôi thả cho nó bơi đi lần nữa
Tại sao tôi lại thả nó đi ư?
Bời vì nó cắn vào ngón tay tôi một cái
Ngón tay nào nó đã cắn vào?
Ngón tay út bên phải này đây.
Một, hai, ba, bốn, năm
Có một lần tôi bắt được một chú cá sống
Sáu, bảy, tám, chín, mười
Rồi tôi thả cho nó bơi đi lần nữa
Tại sao tôi lại thả nó đi ư?
Bời vì nó cắn vào ngón tay tôi một cái
Ngón tay nào nó đã cắn vào?
Ngón tay út bên phải này đây.

Trên đây là bài hát “1,2,3,4,5 Once I Caught A Fish Alive” về số đếm mà các bé có thể dễ dàng học tiếng Anh qua bài hát. Chúc các bé có những giờ học thật vui vẻ và hiệu quả.