83 từ nối trong tiếng Anh giao tiếp cơ bản

 

Trong tiếng Anh giao tiếp cơ bản từ nối góp phần quan trọng trong việc tạo sự mạch lạc, rõ ý và có sự liên kết quan trọng trong cả văn nói lẫn văn viết. Dưới đây là tổng hợp 83 từ nối thông dụng nhất mà trung tâm tiếng Anh giao tiếp Benative chia sẻ, cùng xem đó là những từ nào?

Trong tiếng Anh giao tiếp cần có những loại từ nối nào?

1. Những từ nối dùng để thêm thông tin

– And (và)
– Also (cũng)
– Besides (ngoài ra)
– First, second, third… (thứ nhất, thứ hai, thứ ba…)
– In addition (thêm vào đó)
– In the first place, in the second place, in the third place (ở nơi thứ nhất, ở nơi thứ hai, ở nơi thứ ba)
– Furthermore (xa hơn nữa)
– Moreover (thêm vào đó)
– To begin with, next, finally (bắt đầu với, tiếp theo là, cuối cùng là)

2. Những từ dấu hiệu chỉ nguyên nhân, hệ quả

– Accordingly (Theo như)
– And so (và vì thế)
– As a result (Kết quả là)
– Consequently (Do đó)
– For this reason (Vì lý do này nên)
– Hence, so, therefore, thus (Vì vậy)
– Then (Sau đó)

3. Những dấu hiệu chỉ sự so sánh

– By the same token (bằng những bằng chứng tương tự như thế)
– In like manner (theo cách tương tự)
– In the same way (theo cách giống như thế)
– In similar fashion (theo cách tương tự thế)
– Likewise, similarly (tương tự thế)

4. Những dấu hiệu chỉ sự đối lập

– But, yet (nhưng)
– However, nevertheless (tuy nhiên)
– I contrast, on the contrary (Đối lập với)
– Instead (Thay vì)
– On the other hand (Mặt khác)
– Still (vẫn)

5. Những từ dấu hiệu chỉ kết luận hoặc tổng kết.

– And so (và vì thế)
– After all (sau tất cả)
– At last, finally (cuối cùng)
– In brief (nói chung)
– In closing (tóm lại là)
– In conclusion (kết luận lại thì)
– On the whole (nói chung)
– To conclude (để kết luận)
– To summarize (Tóm lại)

6. Từ dấu hiệu để chỉ ví dụ

– As an example
– For example
– For instance
– Specifically
– Thus
– To illustrate

7. Những từ dấu hiệu chỉ sự khẳng định

– In fact (thực tế là)
– Indeed (Thật sự là)
– No (không)
– Yes (có)
– Especially (đặc biệt là)

8. Những từ dấu hiệu chỉ địa điểm

– Above (phía trên)
– Alongside (dọc)
– Beneath (ngay phía dưới)
– Beyond (phía ngoài)
– Farther along (xa hơn dọc theo…)
– In back (phía sau)
– In front (phía trước)
– Nearby (gần)
– On top of (trên đỉnh của)
– To the left (về phía bên trái)
– To the right (về phía bên phải)
– Under (phía dưới)
– Upon (phía trên)

9. Những từ dấu hiệu chỉ sự nhắc lại

– In other words (nói cách khác)
– In short (nói ngắn gọn lại thì)
– In simpler terms (nói theo một cách đơn giản hơn)
– That is (đó là)
– To put it differently (nói khác đi thì)
– To repeat (để nhắc lại)

>>> Khóa giao tiếp tiếng Anh trung cấp

10. Những từ chỉ dấu hiệu thời gian

– Afterward (về sau)
– At the same time (cùng thời điểm)
– Currently (hiện tại)
– Earlier (sớm hơn)
– Formerly (trước đó)
– Immediately (ngay lập tức)
– In the future (trong tương lai)
– In the meantime (trong khi chờ đợi)
– In the past (trong quá khứ)
– Later (muộn hơn)
– Meanwhile (trong khi đó)
– Previously (trước đó)
– Simultaneously (đồng thời)
– Subsequently (sau đó)
– Then (sau đó)
– Until now (cho đến bây giờ)

Chắc chắn với những từ nối này bạn hoàn toàn tự tin khi giao tiếp tiếng Anh cơ bản hàng ngày với bạn bè rồi, không những câu văn liền mạch rõ ý mà nó còn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu bởi những thông tin bạn truyền đạt đến thật rõ ràng nữa. Chúc các bạn học thuộc thật nhanh chóng nhé!